Фрази англійською для інстаграма

Фрази англійською для інстаграма

Фрази англійською для інстаграма – Happiness is when God directed more than you ask for. – Щастя – це коли Бога дякуєш частіше, ніж просиш.

The future belongs to those, who believe in beauty of their dreams. – Майбутнє належить тим, хто вірить в свої мрії.

It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye. – Пильно тільки серце. Головного очима не побачиш.

I can usually judge a fellow by what he laughs at. – Я зазвичай суджу про людину по тому, що викликає його сміх.

Fortune and love favor the brave. – Удача і любов віддають перевагу сміливих.

People do not notice, such as crying that goes through life laughing.- Люди не помічають, як плаче та, яка йде по життю сміючись.

He, who makes a beast of himself, gets rid of the pain of being a man. – Той, хто стає звіром, позбавляється від людського болю.

Though modesty be a virtue, yet bashfulness is a vice. Thomas Fuller – Хоча скромність – це і чеснота, але боязкість – це зло.

Do not break up with your past until you’re sure in your future. – Чи не розривай з минулим, поки не впевнений у своєму майбутньому.

Those who can not change their minds can not change anything. – Хто не може змінити свої погляди, не може змінити нічого.

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that’s all. – Жити – рідкісне в світі явище. Більшість людей просто існують.

I reject your reality and substitute my own! – Я заперечую вашу реальність і створюю свою власну!

Lost time is never found again. – Втрачений час ніколи не повернеться.

Fortune favors the brave. – Сміливим допомагає доля.

The future belongs to those, who believe in beauty of their dreams. – Майбутнє належить тим, хто вірить в свої мрії.

Everyone underwent something that changed him. – Кожен пройшов через щось, що змінило його.

You think you have forever, but you do not. – Ти думаєш, у тебе є вічність, але це не так.

Those who can not change their minds can not change anything. – Той, хто не може змінити свої думки, не може змінити нічого.

If I ever surrender, it’ll happen only in mercy to the winner. – Якщо я коли – небудь здамся, то лише з милості до переможця.

Success is not in what you have, but who you are. – Успіх не в тому, що маєш, а в тому, що ти собою являєш.

Success does not consist in never making mistakes but in never making the same one a second time. – Секрет успіху полягає не в тому, щоб не робити помилок, а в тому, щоб не повторювати тих же самих помилок двічі.

It does not matter how slowly you go so long as you do not stop. – Не важливо наскільки повільно ти рухаєшся, головне не зупинятися.

Fall seven times and stand up eight. – Впади сім разів, піднімися вісім.

The time for action is now. It’s never too late to do something. – Діяти пора зараз. Ніколи не пізно зробити щось.

The worst bankrupt in the world is the man who has lost his enthusiasm. – Найбільший банкрут в цьому світі – людина, яка втратила свій життєвий ентузіазм.

Our greatest glory is not in never falling, but in getting up every time we do. – Ми славні не тим, що ніколи не падаємо, а тим, що встаємо щоразу коли це сталося.

Success does not come to you … you go to it. – Успіх не приходить до вас … ви йдете до нього.

Everyone has one’s own path. – У кожного своя дорога.

Do what you can, with what you have, where you are. – Роби, що можеш, тим, що маєш, там, де ти є.

Success is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration. – Успіх – це один відсоток натхнення і дев’яносто дев’ять відсотків поту.

Experience shows that success is due less to ability than to zeal. The winner is he who gives himself to his work, body and soul.-Досвідпоказує,щоуспіхудобиваютьсяне тількиздібностями,скількиретельністю.Перемагаєтой,чия душа ітіломвіддаєтьсясвоїйроботі.

There are no shortcuts to any place worth going.-Догідноїметинемаєкороткихшляхів.

Build your own dreams,or someone else will hire you to build theirs.-Втілюйтевласнімрії,абохтосьіншийнаймевас,щобвтілюватисвої.

The only thing in life achieved without effort is failure.-Єдиневжитті,щодаєтьсябеззусиль-ценевдача.

Enjoy every moment.-Насолоджуйсякожниммоментом.