Цитати англійською

Цитати англійською

Цитати англійською

“One of the hardest things in life is watching the person you love, love someone else.” Одна з найважчих речей у житті – спостерігати як той, кого ти любиш, любить когось іншого.

A dream becomes a goal when action is taken toward its achievement. Мрія стає метою, коли зроблено дію для її досягнення.

Many ideas grow better when transplanted into another mind than in the one they sprung up. Багато думки ростуть краще, коли їх пересаджують з тієї голови, де вони проросли, в іншу голову.

It does not matter how slowly you go so long as you do not stop. Не важливо наскільки повільно ти рухаєшся, головне не зупинятися.

Appearances often are deceiving. Зовнішність часто буває оманлива.

Everything takes longer than you think. – Будь-яка справа займає більше часу, ніж ви припускаєте.

Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. Дія не завжди приносить щастя, але без нього щастя не буває.

It is always a silly thing to give advice, but to give good advice is fatal. Завжди нерозумно давати поради, але дати добру пораду є дурістю подвійно.

A classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read. «Класика» – це книга, яку хочуть, щоб все читали, але ніхто не хоче читати.

“Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see. ” Любов не сліпа, просто вона дозволяє бачити речі, які інші люди не бачать.

Fortune is easily found, but hard to be kept. Знайти щастя легко, важко його втримати.

“Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.” Ніхто не може повернутися назад і почати все з початку, але будь-хто може почати сьогодні і створити нове закінчення

Avoiding the phrase «I do not have time …», will soon help you to realize that you do have the time needed for just about anything you choose to accomplish in life. Відмовившись від фрази «У мене немає часу …», ви скоро зрозумієте, що у вас є час практично для всього, що ви вважаєте за потрібне зробити в житті.

The actions of men are the best interpreters of their thoughts. Вчинки людини – кращі перекладачі його думок.

Money speaks sense in a language all nations understand. Гроші розмовляють мовою, яка зрозуміла всім націям.

“To the world you may be just one person, but to one person you may be the world.” Для світу ти можеш бути всього лише однією людиною, але для когось ти можеш бути цілим світом.

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. The consciousness of loving and being loved brings a warmth and richness to life that nothing else can bring. – Тримай любов в своєму серці. Життя без любові – що сад без сонячних променів з мертвими квітами. Усвідомлення того, що ти любиш, і любимо – приносить тепло і багатство в життя так, як ніщо інше.

“Experience is the name every one gives to their mistakes.” Досвід – так все називають свої помилки.

“True love does not happen right away; it’s an ever-growing process. It develops after you’ve gone through many ups and downs, when you’ve suffered together, cried together, laughed together. ” Справжня любов не трапляється відразу ж, це постійно відбувається процес. Вона утворюється після того як ви пройшли крізь безліч злетів і падінь, коли ви страждали разом, плакали разом, сміялися разом.

Success is not in what you have, but who you are. Успіх не в тому, що маєш, а в тому, що ти собою являєш.

Injuries may be forgiven, but not forgotten. Рани можуть бути прощені, але не забуті.

Цитати англійською – Every solution breeds new problems. – Кожне рішення породжує нові проблеми.

Thought is the blossom; language the bud; action the fruit behind it. Думка – це цвітіння, слова – зав’язь, а дія – виходить в результаті плід.

Work saves us from threegreat evils: boredom, vice and need. Робота позбавляє нас від трьох великих зол: нудьги, пороку і нужди.

Recognition is the greatest motivator. Визнання – найбільший мотиватор

I learned that it is the weak who are cruel, and that gentleness is to be expected only from the strong. Я дізнався, що жорстокий той, хто слабкий, благородство – доля сильних.

Illusion is the first of all pleasures. Ілюзія – найвища насолода.

Цитати англійською