Мотивуючі цитати англійською з перекладом – фрази англійською і статуси

мотиваційний цитати англійською з перекладом

мотиваційний цитати англійською з перекладом – A dream becomes a goal when action is taken toward its achievement – Мрія стає метою, коли зроблено дію для її досягнення.

The future belongs to those, who believe in beauty of their dreams. Майбутнє належить тим, хто вірить в свої мрії.

Everyone underwent something that changed him – Кожен пройшов через щось, що змінило його.

You think you have forever, but you do not. Ти думаєш, у тебе є вічність, але це не так.

Success does not come to you. You go to it – Успіх сам не приходить до Вас. Ви йдете до нього.

Those who can not change their minds can not change anything. – Той, хто не може змінити свої думки, не може змінити нічого.

If I ever surrender, it’ll happen only in mercy to the winner – Якщо я коли-небудь здамся, то лише з милості до переможця.

In any business the most important thing is to start. Remember: no one has been able to succeed planning! – У будь-якій справі найважливіше – почати. Пам’ятайте: нікому ще не вдалося досягти успіху плануванням!

Success is not in what you have, but who you are – Успіх не в тому, що маєш, а в тому, що ти собою являєш.

Success does not consist in never making mistakes but in never making the same one a second time. – Секрет успіху полягає не в тому, щоб не робити помилок, а в тому, щоб не повторювати тих же самих помилок двічі.

It does not matter how slowly you go so long as you do not stop – Не важливо наскільки повільно ти рухаєшся, головне не зупинятися.

Fall seven times and stand up eight – Впади сім разів, піднімися вісім.

The time for action is now. It’s never too late to do something. – Діяти пора зараз. Ніколи не пізно зробити щось.

The worst bankrupt in the world is the man who has lost his enthusiasm. – Найбільший банкрут в цьому світі – людина, яка втратила свій життєвий ентузіазм.

Our greatest glory is not in never falling, but in getting up every time we do – Ми славні не тим, що ніколи не падаємо, а тим, що встаємо щоразу коли це сталося.

Success does not come to you … you go to it. – Успіх не приходить до вас … ви йдете до нього.

Fortune favors the brave. – Сміливим допомагає доля.

Do what you can, with what you have, where you are – Роби, що можеш, тим, що маєш, там, де ти є.

Success is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration – Успіх – це один відсоток натхнення і дев’яносто дев’ять відсотків поту.

Experience shows that success is due less to ability than to zeal. The winner is he who gives himself to his work, body and soul. – Досвід показує, що успіху добиваються не тільки здібностями, скільки ретельністю. Перемагає той, чия душа і тілом віддається своїй роботі.

You miss 100% of the shots you do not take – Ви промахнетеся 100 раз з 100 кидків, які так і не зробите.

An investment in knowledge always pays the best interest – Інвестиції в знання завжди дають найбільший прибуток.

There are no shortcuts to any place worth going – До гідної мети немає коротких шляхів.

Failure does not mean I’m a failure; It does mean I have not yet succeeded – Невдача не означає, що я невдаха; Вона означає, що успіх ще попереду.

Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs – Втілюйте власні мрії, або хтось інший найме вас, щоб втілювати свої.

Every solution breeds new problems – Кожне рішення породжує нові проблеми.

The only thing in life achieved without effort is failure ….. – Єдине в житті, що дається без зусиль-це невдача.

Success is the child of audacity – Успіх – дитя сміливості.

All you need in this life is ignorance and confidence, and then success is sure – Майте на життя тількиневігластво і самовпевненість, і успіх не змусить себе чекати.

Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. – У багатьох невдачах люди не розуміли, коли здавалися, наскільки близькі вони були до успіху.

мотиваційний фрази англійською з перекладом