Мотивуючі цитати англійською з перекладом – фрази англійською і статуси

мотиваційний цитати англійською з перекладом

мотиваційний цитати англійською з перекладом – A dream becomes a goal when action is taken toward its achievement – Мрія стає метою, коли зроблено дію для її досягнення.

The future belongs to those, who believe in beauty of their dreams. Майбутнє належить тим, хто вірить в свої мрії.

Everyone underwent something that changed him – Кожен пройшов через щось, що змінило його.

You think you have forever, but you do not. Ти думаєш, у тебе є вічність, але це не так.

Success does not come to you. You go to it – Успіх сам не приходить до Вас. Ви йдете до нього.

Those who can not change their minds can not change anything. – Той, хто не може змінити свої думки, не може змінити нічого.

If I ever surrender, it’ll happen only in mercy to the winner – Якщо я коли-небудь здамся, то лише з милості до переможця.

In any business the most important thing is to start. Remember: no one has been able to succeed planning! – У будь-якій справі найважливіше – почати. Пам’ятайте: нікому ще не вдалося досягти успіху плануванням!

Success is not in what you have, but who you are – Успіх не в тому, що маєш, а в тому, що ти собою являєш.

Success does not consist in never making mistakes but in never making the same one a second time. – Секрет успіху полягає не в тому, щоб не робити помилок, а в тому, щоб не повторювати тих же самих помилок двічі.

It does not matter how slowly you go so long as you do not stop – Не важливо наскільки повільно ти рухаєшся, головне не зупинятися.

Fall seven times and stand up eight – Впади сім разів, піднімися вісім.

The time for action is now. It’s never too late to do something. – Діяти пора зараз. Ніколи не пізно зробити щось.

The worst bankrupt in the world is the man who has lost his enthusiasm. – Найбільший банкрут в цьому світі – людина, яка втратила свій життєвий ентузіазм.

Our greatest glory is not in never falling, but in getting up every time we do – Ми славні не тим, що ніколи не падаємо, а тим, що встаємо щоразу коли це сталося.

Success does not come to you … you go to it. – Успіх не приходить до вас … ви йдете до нього.

Fortune favors the brave. – Сміливим допомагає доля.

Do what you can, with what you have, where you are – Роби, що можеш, тим, що маєш, там, де ти є.

Success is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration – Успіх – це один відсоток натхнення і дев’яносто дев’ять відсотків поту.