Цитати англійською про життя з перекладом

Цитати про життя англійською з перекладом

Цитати англійською про життя з перекладом – Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe – Дві речі нескінченні: всесвіт і людська дурість; і я ще не впевнений щодо Всесвіту.

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. – Є тільки два способи прожити своє життя. Перший – це думати, що нічого не диво. Другий – вважати, що все – це диво.

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much – Завжди прощайте ваших ворогів, ніщо не дратує їх більше.

I can usually judge a fellow by what he laughs at. – Я зазвичай суджу про людину по тому, що викликає його сміх.

He, who does not love loneliness, does not love freedom – Хто не любить самотності – той не любить свободи.

All would live long, but none would be old – Всі хочуть жити довго, але ніхто не хоче бути старим.

A man is always afraid of the unknown, because what is known is less scary – Людина завжди боїться невідомості, адже те, що відомо, не так страшно.

An empty head serves as an excellent container for other’s thoughts – Порожня голова стає хорошою тарою для чужих думок.

It is useful sometimes to recall your past in order to stronger value your present – Іноді корисно згадати минуле, щоб сильніше цінувати сьогодення.

Always bewildered treated people who wish me execution of my desires … they will not endure it. – Завжди з подивом ставився до людей, які бажають мені виконання моїх бажань … вони ж цього не переживуть.

I learned that it is the weak who are cruel, and that gentleness is to be expected only from the strong – Я дізнався, що жорстокий той, хто слабкий, благородство – доля сильних.

A man is always afraid of the unknown, because what is known is less scary. – Людина завжди боїться невідомості, адже те, що відомо, не так страшно.

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that’s all – Жити – рідкісне в світі явище. Більшість людей просто існують.

Happiness consists of a solid faith, good health, and a bad memory. – Щастя складається з твердої віри, міцного здоров’я і поганої пам’яті.

How many about itself tell, all the same behind the back will tell more interestingly. Скільки про себе розповідай, все одно за спиною розкажуть цікавіше.