Цитати про любов англійською

Цитати про любов англійською

Цитати про любов англійською – One word frees us of all the weight and pain of life: that word is love – Одне слово звільняє нас від усіх тягарів і болей життя: це слово – любов.

Real love stories never have endings. – У історій справжнього кохання ніколи немає закінчень.

No man or woman really knows what perfect love is until they have been married a quarter of a century – Жоден чоловік або жінка не дізнається, що таке ідеальна любов, поки не проживе в шлюбі чверть століття.

The spaces between your fingers were created so that anothers could fill them in … – Простір між твоїми пальцями призначене для того, щоб хтось зміг заповнити їх ..

Be loyal to the one who is loyal to you – Будь вірний тому, хто вірний тобі.

The way to love anything is to realize that it might be lost. Любити щось – значить розуміти, що це може бути втрачено.

Love involves a peculiar unfathomable combination of understanding and misunderstanding – Любов складається з дивною, незбагненною комбінації розуміння і сварок.

Love is being stupid together. Любов – це бути дурнями, але разом.

In revenge and in love, woman is more barbarous than man. – В любові або в гніві жінка набагато жорсткіше чоловіки.

We cease loving ourselves if no one loves us. Ми припиняємо любити себе, якщо ніхто не любить нас.

You’re like a drug for me, my own personal brand of heroin .. – Ти для мене як наркотик, мій особистий сорт героїну.

Better to have loved and lost, than not to have loved at all. Краще любити і втратити, ніж зовсім не любити.

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. –

Бережи любов у своєму серці. Життя без любові – це як сад без сонця, всі квіти в якому зів’яли.

We are each of us angel, but with only one wing. And we can only fly embracing each other. – Кожен з нас ангел, але тільки з одним крилом. І ми можемо літати тільки обійнявши один одного

Never love anyone who treats you like you’re ordinary. – Ніколи не люби нікого, хто звертається з тобою, ніби ти звичайний.

A man falls in love just as he falls downstairs. It is an accident. – Чоловік закохується так само, як і падає зі сходів. Це нещасний випадок.

We are each of us angels with only one wing. And we can only fly embracing each other. – Кожен з нас ангел, але тільки з одним крилом. І ми можемо літати тільки обнявшись один з одним.